Verloskundigen Lelystad

Algemene Voorwaarden van Verloskundigen Lelystad

Welkom bij Verloskundigen Lelystad, waar we je bijstaan in een van de meest bijzondere periodes van je leven. Bij Verloskundigen Lelystad streven we ernaar om je de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden tijdens deze bijzondere tijd. Om verwachtingen over en weer duidelijk te hebben, zijn een aantal algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te bieden over onze dienstverlening en jouw rechten en verantwoordelijkheden als cliënt.

Gratis Vroege Echo 7-8 weken

Bij Verloskundigen Lelystad ontvang je als cliënt een gratis vroege echo, indien je geen medische indicatie hebt en de echo dus niet via je zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, wordt deze vergoed door Verloskundigen Lelystad. Mocht je besluiten om tijdens je zwangerschap of na de bevalling over te stappen naar een andere praktijk voordat de zorg ontvangen van Verloskundigen Lelystad is afgesloten, behouden we ons het recht voor de kosten van beide echo’s bij jou in rekening te brengen via een factuur.

Gratis Geslachtsbepaling Echo 15-16 weken

Bij Verloskundigen Lelystad ontvang je als cliënt naast een gratis vroege echo, ook een geslachtsbepaling echo bij 15-16 weken indien je hier gebruik van wenst te maken. Omdat dit een pretecho is, wordt deze echo niet vergoed door de zorgverzekeraar maar wordt de echo vergoed vanuit onze verloskundigenpraktijk. Mocht je besluiten om tijdens je zwangerschap of na de bevalling over te stappen naar een andere praktijk voordat de zorg ontvangen van Verloskundigen Lelystad is afgesloten, behouden we ons het recht voor de kosten van beide echo’s bij jou in rekening te brengen via een factuur.


Kwaliteit

Als verloskundigen bij Verloskundigen Lelystad zijn we trots op onze registratie in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dit betekent dat we jaarlijks onze kwaliteit blijven verbeteren door het bijwonen van nascholingen, vaardigheidstrainingen, symposia en voortdurende studie. Zo blijven we volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied en werken we voortdurend aan onze professionele groei om een hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website of die van de KNOV.

Daarnaast organiseren we maandelijks praktijkoverleg waarin we gezamenlijk de zorg voor onze cliënten bespreken en kritisch naar onze eigen kwaliteit van zorg kijken. We streven ernaar om voortdurend onze zorg te verbeteren en zo een goede continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen.

We vinden het ontzettend waardevol als jullie met ons willen meedenken over mogelijke verbeteringen in onze praktijk en onze kwaliteit van zorg. Heb je suggesties, wensen of mis je bepaalde aspecten? We staan open voor al jullie feedback en streven naar een optimale zorgervaring voor onze cliënten.

Betrouwbaarheid van informatie

Hoewel we ons inzetten om betrouwbare en actuele informatie te verstrekken, kunnen we geen absolute garanties bieden over de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van de informatie die wij of onze leveranciers verstrekken. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, vertragingen, of onderbrekingen in de informatievoorziening.

Aansprakelijkheid

Verloskundigen Lelystad draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals storingen in onze elektronische systemen of tekortkomingen van derden. De informatie op onze website dient slechts ter algemene kennisgeving en kan geen rechten opleveren. Onze verloskundigen kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van informatie die op de website wordt verstrekt. Het betreft algemene informatie die de zorg die we bieden niet vervangt.

Website

Op onze website vind je naast informatie over de zwangerschap ook informatie over de praktijk en ons team. Hoewel wij ernaar streven om de website zoveel mogelijk up-to-date te hebben, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Personeelsfoto’s en foto’s van de verloskundigenpraktijk worden enkel jaarlijks gemaakt en kunnen daarmee mogelijk niet up-to-date zijn.

 

Verwenpakketten

Naast standaard verloskundige zorg die wordt vergoed vanuit de verzekering, bieden we ook optionele ‘verwenpakketten’ aan. Deze verwenpakketten omvatten extra diensten buiten de standaard verzekerde zorg. Let op: als je ervoor kiest om een verwenpakket af te nemen en je wisselt van praktijk voordat de ontvangen zorg van Verloskundigen Lelystad is afgesloten, vindt er geen restitutie plaats van het aangekochte pakket.

Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden zijn als volgt:

  1. Betalingstermijn: Facturen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
  2. Rente: Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt maandelijks 1% rente in rekening gebracht.
  3. Invorderingskosten: Als betaling uitblijft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt.
  4. Bewijs: Onze administratieve gegevens zijn leidend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk tegenbewijs levert.
  5. Geschillen: Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de debiteur, of bij de bevoegde rechter in Utrecht.

Afspraken annuleren

Afspraken tussen Verloskundigen Lelystad en de cliënt worden gemaakt in onderling overleg. Bij verhindering dient de cliënt de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Indien de afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, behoudt Verloskundigen Lelystad zich het recht voor om de kosten van de afspraak in rekening te brengen bij de cliënt. Deze kosten zijn niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Dit komt voort uit de tijd en moeite die het kost om een nieuwe afspraak te plannen en het onnodig vasthouden van een agendaplek waar andere cliënten niet meer gepland kunnen worden, wat hinder kan veroorzaken voor de verloskundigenpraktijk en andere cliënten.  

Indien je zonder bericht of niet op de gemaakte afspraak verschijnt of binnen 24 uur afzegt, zijn wij genoodzaakt € 50,- voor een gemist intakegesprek of €40,- voor een vervolgafspraak in rekening te brengen. Uiteraard zullen wij bij uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden met jullie meedenken!

 

Studenten

Onze verloskundigenpraktijk zet zich in voor het verspreiden van verloskundige kennis onder studenten verloskunde. Wij vinden het belangrijk om een nieuwe generatie verloskundigen op te leiden binnen onze verloskundigenpraktijk. Wanneer je onder zorg bent binnen onze praktijk, kun je daarom studenten verloskunde ontmoeten. Afhankelijk van de studievoortgang zal een student verloskunde meer en meer zelfstandige handelingen uitvoeren, maar altijd onder supervisie van een verloskundige. Wanneer je bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van een student verloskunde, kun je dit uiteraard kenbaar maken bij de verloskundigen.
 

Poliklinische baring

 
Wanneer je tijdens je zwangerschap de keuze maakt voor een bevalling in het ziekenhuis op eigen verzoek, ook wel verplaatste thuisbevalling, zullen we voor de bevalling naar het Geboortehuis in Harderwijk gaan. Bij een volmelding van het Geboortehuis in Harderwijk zullen wij aangeven dat een thuisbevalling aangeraden is i.v.m. de langere afstand tot andere omliggende ziekenhuizen. In het geval van een medische indicatie tijdens de bevalling zullen wij het dichtstbijzijnde ziekenhuis raadplegen. 
 

Geschillenregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

error: Bescherme content.
nl_NLDutch