Verloskundigen Lelystad

Zwanger en werken

Zorg voor een veilige werkplek en werktijden

Als toekomstige moeder is het cruciaal om te weten hoe je werkplek en werktijden je zwangerschap kunnen beïnvloeden. Als zwangere heb je een aantal rechten en is het daarnaast belangrijk op te letten met een aantal beroepen.

Werken met Gevaarlijke Stoffen

Verschillende Beroepen: In beroepen zoals schoonmaak, metaal, chemie, landbouw, schilderen, verpleging, apothekersassistentie en kappers kun je in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, is voorzichtigheid geboden.

Vraag om ander werk: Als je denkt dat je met gevaarlijke stoffen werkt, overleg dan met je werkgever om ander werk te krijgen waarbij je niet wordt blootgesteld aan stoffen die schadelijk kunnen zijn voor jou of je baby. Zodra je zwanger bent of borstvoeding geeft, is het verboden om met deze stoffen in aanraking te komen. Werkzaamheden met ernstig gevaar moeten onmiddellijk worden beëindigd en het is aan je werkgever om tijdelijke aanpassingen te maken.

Verantwoordelijkheid van de werkgever: Je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Binnen twee weken nadat je hebt gemeld dat je zwanger bent, moet je werkgever je informeren over mogelijke risico’s op je werk en maatregelen nemen om deze te voorkomen.

Werktijden en Specifieke Overwegingen

Aangepaste werktijden tijdens zwangerschap: Tijdens je zwangerschap en tot 6 maanden na de bevalling heb je recht op aangepaste werktijden, waaronder extra pauzes, regelmatige werktijden en rusttijden. Je kunt ook een verzoek indienen bij je werkgever om je werktijden aan te passen.

Recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: Als zwangere werkende vrouw heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, in totaal 16 weken doorbetaald verlof.

Onderzoeken tijdens werk: Je hebt het recht op zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd, waarbij je loon wordt doorbetaald voor de duur van het onderzoek en de reistijd.

Borstvoeding geven en kolven tijdens werk: Gedurende de eerste 9 maanden van je kind heb je het recht om onder werktijd je kind borstvoeding te geven of te kolven.

Aangepast werk tijdens en na zwangerschap: Tot 6 maanden na de bevalling heb je recht op aangepast werk als je werkgever mogelijke gevaren niet of onvoldoende kan wegnemen. Ook moet je werkgever de fysieke belasting van je werkzaamheden zoveel mogelijk beperken.

Specifieke Overwegingen

Bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector: In de agrarische sector wordt veel met bestrijdingsmiddelen gewerkt. Sommige van deze stoffen kunnen de vruchtbaarheid beïnvloeden en nadelige effecten hebben op je zwangerschap. Probeer indien mogelijk contact met deze stoffen te vermijden en bescherm jezelf als werken ermee onvermijdelijk is.

Geluidsoverlast: Hard geluid, boven de 80 decibel, kan schadelijk zijn voor je baby. Beroepen in de (metaal)industrie, kinderopvang, zwembaden en varkenshouderij brengen vaak blootstelling aan te hard geluid met zich mee. Let erop dat je niet te maken krijgt met geluid boven de veilige limiet.

Straling: Ioniserende straling, aanwezig in röntgenkamers, ziekenhuizen, laboratoria en kerncentrales, kan schadelijk zijn voor je ongeboren kind. Als je hiermee moet werken, moet de dosis zo laag mogelijk zijn, niet meer dan 1mSv.

Trillingen: Wees voorzichtig met trillingen en schokken, omdat ze rugklachten kunnen veroorzaken en schadelijk kunnen zijn voor je baby. Vraag om aangepast werk als je denkt dat trillingen schadelijk zijn.

Stress en werktijden: Langdurig werken onder hoge werkdruk is ongezond, vooral tijdens de zwangerschap. Stressvolle situaties kunnen extra hormonen produceren die zowel jou als je baby beïnvloeden. Bespreek dergelijke situaties met je leidinggevende en kijk of het werk anders georganiseerd kan worden of dat werk- en rusttijden aangepast kunnen worden.

Onthoud dat jouw welzijn en dat van je baby voorop staan. Bespreek eventuele zorgen met je werkgever en zorg ervoor dat zowel je werkplek als werktijden worden aangepast aan jouw behoeften tijdens deze bijzondere periode.

error: Bescherme content.
nl_NLDutch